HomeVeteranen Platform › Behartigen belangen van Nederlandse Veteranen en hun relaties.
Zoom:

Behartigen belangen van Nederlandse Veteranen en hun relaties.

Doel:

Erkenning, waardering en nazorg voor veteranen.


Werkwijze:

Het Veteranen Platform is een overkoepelend samenwerkingsverband van meer dan 40 Nederlandse veteranenorganisaties (stichtingen, verenigingen of andersoortige verbanden of organisatievormen). Doel van het VP is hun belangen en die van de bij hen aangesloten leden te behartigen.

Het Veteranen Platform staat ervoor dat veteranen de erkenning en waardering moeten krijgen die hen toekomt en verder dat voor hen een kwalitatief goede nazorg beschikbaar is. Daarvoor is het Veteranen Platform ook het aanspreekpunt voor de overheid en de samenleving inzake veteranenzaken. Zo'n samenwerkingsverband is een factor van betekenis. Daar wordt rekening mee gehouden en daar wordt naar geluisterd. Overleg met het Ministerie van Defensie en de volksvertegenwoordiging vindt regelmatig plaats. Dat overleg heeft resultaat.

De aandachtsgebieden van het VP zijn: de veteraan en zijn directe werk- en leefomgeving; de veteraan en de verantwoordelijkheden van de Ministeries van Defensie en VWS; de veteraan en de (rest van de) overheid en de politiek, en de veteraan en de Nederlandse samenleving.Doelgroep


- voor alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 31-1-2013 11:54:22
Laatste wijziging: 17-5-2023 22:12:57

Veteranen Platform

Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1
Doorn

Postadres:
Postbus 133
3940 AC Doorn

Telefoonnummer: 0343 474141

E-mailadres: info@veteranenplatform.nl

Website: www.veteranenplatform.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Doel van de Stichting Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen.

Belangrijkste doelgroepen: Het Veteranen Platform verenigt daartoe Nederlandse veteranenorganisaties in een democratisch en representatief samenwerkingsverband. Het Veteranen Platform is de gesprekspartner van de overheid en van andere voor Nederlandse veteranen relevante organisaties met betrekking tot de ontwikkeling en instandhouding van een consistent Nederlands veteranenbeleid.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Doel van de Stichting Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen.


Belangrijkste doelgroepen:
Het Veteranen Platform verenigt daartoe Nederlandse veteranenorganisaties in een democratisch en representatief samenwerkingsverband. Het Veteranen Platform is de gesprekspartner van de overheid en van andere voor Nederlandse veteranen relevante organisaties met betrekking tot de ontwikkeling en instandhouding van een consistent Nederlands veteranenbeleid.