Homevfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) › Project aanvragen
Zoom:

Project aanvragen

Doel:

Het vfonds toetst de aanvragen voor subsietoekenning aan de richtlijnen zoals op de website genoemd.

Meer informatie:


Werkwijze:

richtlijnen

• De projectaanvraag moet op een juiste en volledige wijze zijn ingediend. Hiervoor dient u gebruik te maken van de specifieke aanvraagformulieren.

• Het project voldoet aan ten minste één van de werkvelden van het vfonds.

• Het project richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep of doelgroepen.

• Er is aantoonbaar draagvlak voor het project. Dat kan blijken uit samenwerkingsverbanden in de uitvoering of uit brede financiële ondersteuning.

• Het project is publicitair interessant en biedt mogelijkheden om het vfonds onder de aandacht te brengen.

• Het project kent een deugdelijke begroting, een realistisch dekkingsplan en een reële verhouding tussen kosten en beoogd bereik.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 30-11-2015 14:24:27
Laatste wijziging: 24-1-2020 20:26:14

Aangeboden door:

vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg)


Bezoekadres: Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht
Postadres: Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht
Telefoonnummer: 030 – 2006 833
E-mail: info@vfonds.nl
Website: www.v-fonds.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.


Soorten diensten of activiteiten:
Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Het vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen en zet zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’.

Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen.