1 Aandachtsveld:

Veteranen

2 Selectie verfijnen:

Geavanceerd zoeken »

3 Regio:

Vefijn selectie 77 diensten gevonden
pagina 1 van 6
Volgende pagina
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Bemiddeling » ECHOS (Stichting Home-Base SUpport). Nuldelijnsondersteuning » Veteraneninstituut Diensten » Geestelijke Verzorging voor veteranen en hun relaties » Veteranenloket » Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine (AVOM) Nuldelijnsondersteuning » Artillerie Veteranen Associatie (AVA) Nuldelijnsondersteuning » Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) Lotgenotencontact » Nazorg programma's » Nuldelijnsondersteuning » Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) Nuldelijnsondersteuning » Bond van Wapenbroeders (BVW) Nuldelijnsondersteuning » Commandostichting Nuldelijnsondersteuning » Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud-Gedienden van de Militaire Luchtvaart (MILU) Nuldelijnsondersteuning » Het Eldershoes Limburg Nuldelijnsondersteuning »
pagina 1 van 6
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
dienst 1 van 77
Volgende pagina

De organisatie


Klik hier voor de organisatie- en contactgegevens van:
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Aangeboden dienst of activiteit:

Bemiddeling


Meer informatie:
Webpagina IGK


Doel:

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) bemiddelt op verzoek in individuele kwesties die betrekking hebben op Defensie. Iedere (voormalige) Defensiemedewerker en/of zijn relatie kunnen een beroep doen op de IGK.


Werkwijze:

Het grootste deel van de individuele verzoeken om bemiddeling heeft betrekking op zaken waarbij de persoon via reguliere wegen heeft geprobeerd tot een oplossing te komen, maar die voor betrokkene niet naar volle tevredenheid is afgehandeld.

Uit ervaring blijkt dat persoonlijk contact met conflictpartijen doorgaans betere resultaten oplevert dan het schrijven van brieven of sturen van e-mails. Deze aanpak is weliswaar zeer arbeidsintensief maar het blijkt dat de Defensiemedewerker zich beter bij de uitkomst kan neerleggen. Zelfs als het beoogde resultaat niet (volledig) wordt behaald, is de verzoeker ervan overtuigd dat de kwestie uiterst zorgvuldig is behandeld. Dit leidt tot herstel van beschadigde relaties en geschonden vertrouwen.

Doel van de bemiddeling is de kwestie die door een van de partijen aan de orde wordt gesteld met inspanning van partijen op te lossen, onder regie van de bemiddelaar. De daarbij behorende ‘spelregels’ zijn vastgelegd in een protocol.Contactpersoon:
Naam: Ltgen B.H. (Bart) Hoitink
Telefoonnummer: 035-577 66 33
E-mail: igk@mindef.nl


Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 12-3-2013 21:34:05
Laatste wijziging: 13-6-2016 11:17:42


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffersDeel deze informatie via: